สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
       เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา” ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้มีนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ 


เอกสารแนบ