สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมเรื่อง “การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management ”

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมเรื่อง “การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management ”
       เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมเรื่อง “การบริหารความขัดแย้ง Conflict Managemen ” ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐  โดยมีนายจำนงค์ เตือนวีรเดช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม และมีข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรมในสังกัดภาค ๗ เข้าร่วมการอบรม


เอกสารแนบ