สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

เปิดงานการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

เปิดงานการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
     เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม และมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในภาค ๗ เข้าร่วมการอบรม


เอกสารแนบ