สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

เปิดงานโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนปละครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นใจได้ลูกหลานคืน)

เปิดงานโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนปละครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นใจได้ลูกหลานคืน)
     เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารราบที่ ๑๗ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว


เอกสารแนบ