สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

การสัมมนา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ”

การสัมมนา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ”
     เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การสัมมนาเรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดทองผาภูมิ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด  ทองผาภูมิ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ เข้าร่วมโครงการ


เอกสารแนบ