สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมบัติ เจริญรุ่งอุทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดงาน มีนายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษา จำนวน ๘ ทีม และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้ ระดับอุดมศึกษา   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ทีม ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม ๑ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย