สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗   มอบหมายให้นายประสาธน์  ธรรม์ทวีวุฒิ  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗   พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน ๘๖ รูป ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์  องค์พระปฐมเจดีย์ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ เวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  มอบหมายให้นายโชติเวท  ตันณีกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์  องค์พระปฐมเจดีย์