สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยมีนายจำนงค์  เตือนวีระเดช  นายโชติเวท  ตันณีกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ผู้พิพากษาสมทบในภาค ๗  ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน