สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

เปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม

เปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม สำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐม ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม และสภาทนายความจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ  ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม