สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เฝ้ารับ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เฝ้ารับ  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้มีนายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ