สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรสื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ใช้บริการ

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หลักสูตรสื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ใช้บริการ
เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร “สื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ใช้บริการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมวรรณารา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนางมณทิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นางสุกัญญา คล่องบัญชี ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และศาลในภาค ๗ เข้าร่วมโครงการ