สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

การขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


ขอให้ศาลในสังกัดภาคส่งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการดังกล่าวไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการขอให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ