สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

อบรมหลักสูตร  กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นางมณทิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์  นายจำนง  เตือนวีระเดช และนายโชติเวท  ตันณีกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  นางสุกัญญา  คล่องบัญชี  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” โดยมีนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานเปิดการอบรม  ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ