สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

ประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗   เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในภาค ๗ เข้าร่วมประชุม