สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

เปิดโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One)

เปิดโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One)    เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายประสาธน์ ธรรม์ทวีวุฒิ  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  นายวัฒนา  สุขประดิษฐ์  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นายจำนงค์ เตือนวีระเดชรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นายโชติเวท ตันณีกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี  ในครั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ