สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

ประชุม อ.ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุม อ.ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในภาค ๗ เข้าร่วมประชุม