สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗   มอบหมายให้นายประสาธน์  ธรรม์ทวีวุฒิ  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๙๐ รูป ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์  องค์พระปฐมเจดีย์
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ องค์พระปฐมเจดีย์
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  มอบหมายให้นายโชติเวท  ตันณีกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ “ร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม