สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
แบบฟอร์ม
แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
  1. แบบ 01-2 และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)
  2. แบบ 01-3 และ 02 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
  3. หนังสือเรื่องการจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
  4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหนังสือนำ
  5. ปกแบบแผนความต้องการฯ
  6. แบบ 01-1และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร)
  7. แบบ 01-4 และ 02 และ 03 (ครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ)
  8. แบบ 01-5 และ 02 (ครุภัณฑ์อื่นๆ)
  9. แบบ 04 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

22

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธาน   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗   เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในภาค ๗ เข้าร่วมประชุม
อ่านข่าว