สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
แบบฟอร์ม
แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
  1. แบบ 01-2 และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)
  2. แบบ 01-3 และ 02 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
  3. หนังสือเรื่องการจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
  4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหนังสือนำ
  5. ปกแบบแผนความต้องการฯ
  6. แบบ 01-1และ 02 (ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร)
  7. แบบ 01-4 และ 02 และ 03 (ครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ)
  8. แบบ 01-5 และ 02 (ครุภัณฑ์อื่นๆ)
  9. แบบ 04 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

     เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยนายอำพล  บุญประภาการ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ พระเมรุมาศจำลอง  ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม   
อ่านข่าว