สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซ์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธาน   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗   เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในภาค ๗ เข้าร่วมประชุม

อ่านข่าว

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
คู่มือ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ