สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซ์สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ เจริญรุ่งอุทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดงาน มีนายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษา จำนวน ๘ ทีม และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้ ระดับอุดมศึกษา   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ทีม ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม ๑ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    

อ่านข่าว

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
แบบฟอร์ม
คู่มือ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ